Knöttelitens Deep Impact (Bisse)
2014.02.23
samägd med MarGammas Kennel till och med 20017